GDPR

Ochrana osobních údajů

BULLDOG System s.r.o. neprovádí s osobními údaji jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech BULLDOG System s.r.o. Dále zejména do osobních údajů nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje, ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu s právními předpisy a zpracovatelům specifikovaným níže). S osobními údaji tedy BULLDOG System s.r.o. nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou (především dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Jsou to především kontaktní údaje jako jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky. V ostatních případech osobní údaje zpracováváme pouze za daným účelem po jednoznačném souhlasu zákazníka, který archivujeme dle pravidel nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Uzavření obchodní smlouvy, plnění rezervovaných služeb (servis, montáž, závoz atd.) a dalších služeb (registrace uživatele, dotaz z webu, atd.), ke kterým je nutné zpracovat osobní údaje. Sledování obratu neregistrovaného zákazníka pro slevová a další zvýhodnění Za účelem zasílání novinek – newsletter BULLDOG System s.r.o.

 Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je právnická osoba BULLDOG System s.r.o., se sídlem Nad Nemocnicí 1603, Kadaň, 43201, která zajišťuje provozovnu na adrese BULLDOG System s.r.o., Golovinova 1338, Kadaň, kde lze získat případné další informace o zpracování osobních údajů, případně pak na e-mailu info@bulldogsystem.cz .

 Komu osobní údaje poskytujeme?

Pro kvalitní uplatňovaní našich služeb mají přístup k osobním údajům i třetí subjekty (zpracovatelé). Jedná se především o dopravce, poskytovatele IT služeb a další, kteří BULLDOG System s.r.o. poskytují nezbytné služby. Se všemi těmito dodavateli máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, která dodavatele zavazuje ke zpracování osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

V případě osobních údajů, které byly získány za účelem plnění obchodních smluv a služeb, jsou údaje uloženy minimálně po dobu, která je vyžadována v právních předpisech (archivace dokladů). V ostatních případech jsou údaje uloženy do doby, dokud je zákazník neodvolá.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo na informování a přístup ke zpracování osobních údajů.
Právo na výmaz (tam, kde to není v rozporu s právními předpisy).
Právo na opravu nepřesných/neúplných osobních údajů.
Právo na omezení zpracování.